PERMANENTNÍ PLAVECKÉ VSTUPENKY

Jedná se o přenosný doklad předplatby vstupného ve formě barevně odlišené (dle příslušné návštěvní kateogrie) záznamové karty.

Jejím zakoupením (ve vrátnici SK Radbuza) držiteli vzniká právo návštěvy bazénu SK Radbuza v libovolném termínu vyhrazeném veřejnosti (dle návštěvního rozvrhu) za cenově výrazně zvýhodněných podmínek.

Jednou návštěvou se přitom rozumí pobyt v bazénu ohraničený dobou 60 minut, což je základní jednotka vstupenky.

Čas i počet osob je možno libovolně násobit (například dvě hodiny nepřetržitého pobytu se započítají jako dvě běžné návštevy obdobně jako souběžná hodinová návštěva dvou osob atd.).

Záznam o odečtu využitých návštěv z celkového předplaceného objemu se provádí službou na vrátnici SK Radbuza při příchodu držitele přímo do předložené vstupenky.

Při překročení původně ohlášené doby návštěvy se ze vstupenky odečítají další celé hodiny kreditu, rozdíl propadá ve prospěch provozovatele.

CENA VSTUPENKY

10 návštěv

20 návštěv

30 návštěv

STANDARDNÍ

480,- Kč

920,- Kč

1320,- Kč

DŮCHODCI / STUDENTI

430,- Kč

820,- Kč

1170,- Kč

TYTO INFORMACE  JSOU  PLATNÉ  OD 1. PROSINCE 2016  DO ODVOLÁNÍ.

TOPlist